• 1-eliminacion-hormigas.jpg
  • 2-eliminar-plagas-casas.jpg
  • 3-eliminar-cucarachas.jpg
  • 4-eliminar-plagas-cocina.jpg
  • plagas-bares-restaurantes.jpg
  • plagas-comunidad-propietarios.jpg
  • plagas-pisos-casas.jpg
  • plagas-ratas.jpg

Blog

Normes de renovació d'autoritzacions de biocides amb reconeixement mutu

La CE ha publicat un Reglament que detalla les normes de renovació de les autoritzacions de biocides o famílies de biocides que són objecte de reconeixement mutu entre estats membres. El nou text estableix els procediments a seguir per a realitzar les sol · licituds de renovació i per avaluar-les, així com els terminis de temps per a cada pas del procediment.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 492/2014 DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2014 que completa el Reglament (UE) no 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes de renovació de les autoritzacions de biocides objecte de reconeixement mutu.

Aquest Reglament estableix normes per a la renovació d'una autorització nacional d'un biocida o família de biocides que hagi estat objecte de reconeixement mutu (d'acord amb l'article 4 de la Directiva 98/8/CE o als articles 33 i 34 del Reglament (UE) no 528/2012) o d'una autorització nacional concedida a través d'aquest reconeixement mutu.

Alguns dels punts tractats son:

- Les sol · licituds de renovació d'autoritzacions es presentaran utilitzant el formulari disponible al Registre de biocides i, entre altres punts, contindran el nom de l'Estat membre que va avaluar la sol · licitud d'autorització inicial o, si escau, de l'Estat membre que hagi triat el sol · licitant, juntament amb la confirmació per escrit que aquest Estat membre accepta responsabilitzar-se de l'avaluació de la sol · licitud de renovació.


- La sol · licitud s'ha de presentar a l'autoritat competent de l'Estat membre de referència, com a mínim 550 dies abans de la data d'expiració de l'autorització. Aquest validarà la sol · licitud si és correcta i les dades estan complets i informarà de les taxes que cal pagar.


- L'empresa o persona que faci la sol · licitud haurà d'abonar les taxes pertinents (d'acord a l'article 80 del Reglament (UE) no 528/2012) en un termini de 30 dies, si no ho fa, la seva sol · licitud serà rebutjada.


- L'Estat Membre de referència decidirà, en el termini dels 90 dies següents a la validació de la sol · licitud, si cal fer una avaluació completa de la sol · licitud de renovació. Si cal una avaluació completa, l'Estat de referència d'elaborar un informe d'avaluació, en el que determinarà si segueixen complint les condicions per a la concessió de l'autorització. La documentació generada s'han d'enviar als Estats membres interessats i al sol · licitant en el termini dels 365 dies següents a la validació de la sol · licitud. 

En el cas de no ser necessària una avaluació completa, l'Estat membre de referència elaborarà l'informe d'avaluació en el termini dels 180 dies següents a la validació de la sol · licitud.


- Les autoritzacions es renovaran per un període màxim de 10 anys.

17-05-2014 / Fuente: Acpla - Iluroplagas e Higieneambiental

Curs per a aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i indústria alimentària.


Nivel básico (22 horas)

adepap-cursos

Esta formación, de 22 horas de duración, aporta conocimientos relacionados con las actividades del Aplicador Profesional de plaguicidas, como aspectos generales de las plagas ambientales y de la industria alimentaria, los riesgos para la salud y el medio ambiente derivados del uso de los plaguicidas, las caracteristicas de los plaguicidas, y las técnicas y maquinaria para su correcta aplicación.

La formación es bonificable a través de la Fundación Tripartita. Las sesiones se celebraran los dias 31 de marzo y 2,3,4 y 7 de abril de 2014 en la sede de PIMEC de Barcelona (Viladomat, 174).

PROGRAMA DEL CURSO

Lunes 31 marzo

  • 09:00-10:00 h

UD1 Introducción. (1 h.)
Sr. Jordi Tapias Oller. Higiene Ambiental Consulting .sl.

  • 10:00-13:00h

UD3 Generalidades de las plagas ambientales y de la industria alimentaria (3h)
Sr. Jordi Tapias Oller. Higiene Ambiental Consulting .sl.

Llegeix més: Curs per a aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i indústria alimentària.

El coure en biocides autoritzat provisionalment per la CE per al control de la legionel.la

L'ús del coure com a substància activa en biocides dels tipus 2,5 i 11 va deixar d'estar autoritzat per la CE , per no presentar cap expedient que recolzés la seva inclusió en els annexos de la Directiva 98/8/CE dins dels terminis pertinents .

Les sol·licituds presentades pel Regne Unit , Espanya, els Països Baixos i Polònia a la Comissió Europea per autoritzar determinats usos del coure , es basen en la necessitat de controlar la transmissió del bacteri Legionella en l'aigua potable , les aigües de bany i de dutxa , així com l'aigua de les torres de refrigeració , una tasca que pot resultar molt complexa .

Alguna de les sol·licituds esmenten també que els biocides que contenen coure s'utilitzen per evitar el creixement de microorganismes en l'entrada d'aigua principal de les plataformes de petroli i gas a alta mar i aquest ús és essencial per a la producció d'aigua potable per al personal de la instal·lació .

Els països sol·licitants al·leguen que , encara que hi ha mètodes alternatius per a la desinfecció dels sistemes d'aigua , en els seus territoris , és necessari disposar d'una gamma adequada d'alternatives tècnica i econòmicament viables per controlar la legionel·la. Aquest extrem s'ha vist confirmat en algunes de les consultes públiques per part dels usuaris dels biocides en qüestió , com els hospitals .

Davant aquesta situació , la Comissió Europea ha decidit que el Regne Unit , Espanya, els Països Baixos i Polònia podran permetre la comercialització de biocides que continguin coure ( No CE 231-159-6 ; No CAS 7440-50-8 ) per als següents usos :

cobre-y-plaguicidas

No obstant això, hauran d'obrir expedients d'autorització del coure per a aquests usos.

Si els expedients d'autorització del coure respecte als tipus de producte pertinents per a aquests usos es presenten i són validats com complets per l'Estat membre avaluador com a molt tard el 31 de desembre de 2014, el Regne Unit, Espanya, els Països Baixos i Polònia podran seguir permetent aquesta comercialització fins que concloguin els terminis previstos per l'article 89 del Reglament (UE) no 528/2012

Altrament, els quatre països podran seguir permetent aquesta comercialització fins al 31 de desembre de 2017, sempre que garanteixin que, a partir de l'1 de gener de 2015, els usuaris estaran degudament informats de la necessitat immediata d'aplicar efectivament mètodes alternatius.

01-03-2014 / Fuente: Acpla - Iluroplagas e Higieneambiental

Contacte

Si vols més informació, omple aquest formulari. Seràs contestat tan aviat com sigui possible.
Si us plau, omple tots els camps obligatoris.
En enviar aquest formulari, estàs acceptant la nostra política de privacitat.

Facebook d'Iluroplagas